3/24/2010

Den idealiserande, kämpande eller vardagliga?


I en avhandling av Bim Riddersporre från 2003 som handlar om tidigt föräldraskap till barn med Down syndrom läser jag om hur föräldrar väljer att förhålla sig till sina barn.
Enligt Bim så finns tre olika förhållningssätt till hur man bearbetar informationen om att man har fått ett barn med downs;

1. Den idealiserande föräldern , den som fokuserar på det positiva och ljusa i beskedet; "men vilken tur att barnet kom till just oss som har möjligheten att ta hand om barnet"...etc..
2. Den kämpande föräldern , den som ser det jobbiga och kämpiga i vardagen med resurser och kontakter med myndigheter.
3. Den vardagliga föräldern , undviker allt för starka känslor angående barnets syndrom,
inte låta det påverka det vardagliga levernet alls.


Jag är hundra procent säker på att Fred är typ nummer 3...
Jag tror att jag är alla de där typerna i en , så jag lägger till en typ på listan.
Den oftast stabila men ibland ganska så förvirrade föräldern.
Love,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar