3/12/2010

Today is not a bad day...Dan Drinker har Down syndrom och hanterar döden på ett lite annat sätt än oss "vanliga".

3.18

Dad : Bad day, hue?
Dan: Not tomorrow, Dad.
Its Friday. Last day.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar