3/24/2011

Skriv under listan och hjälp barn till att få bättre språkträning!

Erbjud Karlstadmodellen NU!


Vi anser att det är en självklarhet och kräver att barn- och ungdomshabiliteringarna ska erbjuda möjligheten för individen att språkträna enligt Karlstadmodellen för att på så sätt ge individen en ärlig chans att bli en framtida aktiv samhällsmedborgare.


Skriv under med ditt namn här 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar