11/01/2011

En fråga!


Jag skickar i dag vidare en fråga från en underbar läsare, till någon annan ds-mamma som är lite mer insatt i detta, hoppas att någon vet och kan svara. Vi har ju precis kommit in i denna svängen själva och jag är ganska osäker fortfarande på vad som gäller. Tusen Tack!


Hej Emily. 
Jag har följt din blogg under en väldigt lång tid, och jag tycker den är jätte bra. 
Nu läser jag till undersköterska och har en uppgift i skolan där vi ska skriva om ett barn med downs syndrom och hur dom har rätt till dagis. Jag tycker det är jätte svårt att hitta information och vänder mig nu till dig, Du väljer själv om du vill svara. Vilka lagar gäller för ett barn med down syndrom och deras familjer? Vilket stöd har man rätt till? 3 kommentarer:

 1. Jeanette Persson1 november 2011 03:03

  Hej!
  Jag skulle vilja hänvisa till FN standardregler, FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Alla ska ha rätt till det stöd som behövs. Kontakta en kurator på habilitering närmast för att få korrekt info.
  Vänliga hälsningar Jeanette Persson

  SvaraRadera
 2. Jag vet att varn med ds har rätt till 15 timmar gratis förskola och följer inte skolans schema (dvs, barnet har rätt att vara på förskolan fastän det är lov på skolan). Man har även rätt att ansöka om utökad tid, t.ex. till 20 timmar i veckan för barnet om man tycker barnet behöver det. Tror det är enligt LSS och/eller Skollagen.

  Det här har jag tidigare läst på ett forum.
  • Ni kan kräva att barnet ska få det stöd han/hon behöver. Förskolan ska kunna visa att barnet får det. Men det är förskolan själva som beslutar vilket stöd barnet behöver.
  • I skollagen står bl.a. att förskolan måste upprätta en plan tillsammans med er föräldrar om hur stödet ska ges.
  • Ds barn har rätt till 1. Förtur 2. Rätt till stimulanstid, dvs rätt till pedagogiskt och socialt stöd i förskolan helt oavsett om du jobbar eller ej. 3. Rätt tiöö 15 timmar i veckan avgiftsfritt. 4. Rätt till rätt stöd, förskolan ska anpassas efter barnets behov. Man har rätt att välja förskola som alla andra.

  Gå in på Skolverket och kolla upp paragraferna i nya Skollagen.

  Mvh/Carro

  SvaraRadera
 3. Hej! Svar på dina generella frågor (som inte bara rör dagis). Jag skulle hänvisa till LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt SoL. Socialtjänstlagen. LSS har sedan den trädde ikraft förändrat livet för många personer med funktionsnedsättning. LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
  I lagen finns 10 insatser som man kan söka. Läs gärna mer på Socialstyrelsens hemsida. Där finns en introduktion till LSS. De flesta kommuner har också bra information på sina hemsidor. Därutöver finns en del socialförsäkringsförmåner som man kan söka. Dessa finns sedan årsskiftet inarbetade i SFB, Socialförsäkringsbalken. Exempelvis har Lagen om assistansersättning (LASS), Lagen om handikappersättning och vårdbidrag m.m. inarbetats i SFB. Andra förmåner att nämna är bilstöd och aktivitetsersättning. Hoppas detta ger dig lite uppslag att söka vidare. Cissi W

  SvaraRadera