4/26/2011

Att ta med funktionshindret ut i samhället

Diskussionerna angående huruvida det är "humant" att låta funktionshindrade medverka i tv-program, Realityshows osv fortsätter. Det är ett starkt ämne och många vill bestämma om dess framtida vara eller icke vara. Jag noterar dessa artiklar här i bloggen eftersom att jag tycker att alla ska få komma till tals. Det upprör så klart många av oss och vi behöver få debattera om detta. Jag står fast vid mina tidigare inlägg som du kan läsa här och här att jag tycker att alla ska få synas i rutan på lika villkor.

Debattören: Sveriges television måste stoppa inspelningen av ”Mot alla odds” Artikel i Aftonbladet

Love,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar